Herinneringsplicht – Begeleiding op het Slagveld.

"De mensheid moet een einde maken aan de oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.”

John Fitzgerald Kennedy